Kontaktné údaje

Športový klub polície Vysoké Tatry

Športový klub polície Vysoké Tatry

Kontaktujte nás

Športový klub polície
Vysoké Tatry

Sídlo klubu:
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry

Korešpondenčná adresa:
Mlynská 528,05942 Gerlachov

IČO: 50015371

DIČ: 2120452884

E-mail: info@skpvt.sk